Logo Logo
RAID sprej proti mravcom 400 ml
RAID sprej proti mravcom 400 ml
Krátky popis Neodolateľný produkt RAID sprej proti mravcom 400 ml u nás nájdete v akcii za 5,59 €
Obvyklá cena
  • 5,59
EAN 4000290000182
Hodnotenie
  Použitie : Nádobu pred každým použitím dôkladne potriasť Pre okamžitý účinok priamo nastriekať na hmyz (asi 1 sek) Pre dlhodobý účinok nastriekať na všetky úkryty, škáry, otvory na dverách a oknách (vzdialenosť - približne 1 m, asi 5 s/bežný meter),  až kým plocha nebude mierne vlhká Miestnosti po postreku vyvetrať aspoň na 15 minút Povlak postreku chráni až po dobu 4 týždňov Plochy postreku je možne bez problémov umyť bežnými čistiacimi prostriedkami Podľa potreby,  alebo po každom umytí postrek treba zopakovať Pri veľmi citlivých materiáloch sa odporúča overiť znesiteľnosť materiálu Zloženie : Aerosól obsahuje Cypermethrin 0,1/100 g, Imiprothrin  0,1g/100g, N-10138 Upozornenie : Extrémne horľavý aerosól Nádoba je pod tlakom Pri zahriatí môže vybuchnúť Veľmi jedovaté pre vodné organizmy s dlhodobým účinkom Uchovávať mimo dosahu detí V prípade potreby lekárskej pomoci uchovať obal a štítok výrobku PRI KONTAKTE S OČAMI: Niekoľko minúť oči opatrne vyplachovať vodou V prípade potreby podľa možnosti odstrániť kontaktné šošovky Ďalej vyplachovať Chrániť pred slnečným žiarením Nevystavovať teplote vyššej ako 50 °C Uchovávať mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia Nefajčiť Nestriekať proti otvorenému ohňu alebo iným zdrojom zapálenia Neprepichovať ani nepodpaľovať, ani po spotrebovaní Nevdychujte aerosól Po použití si dôkladne umyte ruky Opakovaný kontakt môže viesť ku krehkej alebo popraskanej pokožke Riaďte sa návodom na použitie Nestriekajte na ľudí či zvieratá Terária, akvária, klietky na zvieratá pred použitím odstráňte, alebo prikryte Ventiláciu akvária pred použitím vypnite Potraviny alebo predmety, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami, pred použitím odstráňte, alebo prikryte Uchovávajte mimo potravín, nápojov a krmív Elektrické spotrebiče pred použitím odpojte Používajte len v dobre vetraných priestoroch Nádoby odhoďte do zbernej nádoby na hodnotné látky len po úplnom vyprázdnení Čiastočne prázdne nádoby odhoďte do zbernej nádoby na problémový odpad Úplná účinnosť do: pozri spodok nádoby
Ďalšie produkty v kategórii Raid