Logo Logo
MR. MUSCLE Drano čistič odtoku 500 ml
MR. MUSCLE Drano čistič odtoku 500 ml
Krátky popis Neodolateľný produkt MR. MUSCLE Drano čistič odtoku 500 ml u nás nájdete najlacnejšie za 5,99 €
Obvyklá cena
  • 5,99
EAN 5000204808414
Hodnotenie
Mr Muscle Drano - čistič odtoku - 500ml   Aktívny do 5 minút - testovaný v laboratóriu v kúpeľni (potrubie upchaté vlasmi a mydlom) Pri obzvlášť odolných upchatiach nechajte pôsobiť minimálne 30 minút DÔLEŽITÉ: Otvárajte opatrne Nepoužívajte na toaletu Nepoužívajte na hliník, pozlátené armatúry, emaily, chróm alebo iné citlivé povrchy Upozornenie: nepoužívajte spolu s inými produktmi Použitie: Pomaly nalejte do odtoku, 5 min čakajte, použite teplú vodu Upozornenie a nebezpečenstvo: Obsahuje natriumhypohlorid, hydroxid sodný a amine,C12-18-alkyldimetyl-N-oxid V spojení v kovmi môže spôsobovať koróziu Spôsobuje ťažké poleptanie kože a ťažké poškodenia očí Veľmi jedovatý voči vodným organizmom s dlhodobým účinkom Nesmie sa dostať do rúk deťom V prípade potreby lekárskej rady predložte balenie alebo etiketu Nevdychujte výpary Používajte ochranné rukavice/ochranu očí Okamžite kontaktujte toxikologické informačné centrum alebo lekára PRI VDÝCHNUTÍ: Priveďte obeť na čerstvý vzduch a postarajte sa o neobmedzené dýchanie PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo s vlasmi): Všetky kontaminované kúsky oblečenia si okamžite vyzlečte Pokožku opláchnite/osprchujte vodou PRI KONTAKTE S OČAMI: Niekoľko minút opatrne vyplachujte s vodou Nasadené kontaktné šošovky podľa možností odstráňte Ďalej vyplachujte PRI PREHLTNUTÍ: Vypláchnite ústa NEVYVOLÁVAJTE zvracanie Uchovávajte uzatvorené Uskladňujte len v originálnej nádobe Podľa potreby si dôkladne umyte ruky Pozor! Nepoužívajte spolu s inými produktmi, môže dôjsť k uvoľneniu nebezpečných plynov (chlóru) Nádobu skladujte pevne uzatvorenú na chladnom mieste Uchovávajte v priamej polohe Produkt zlikvidujte len úplne vyprázdnený Údaje o účinných látkach a zloženie: menej ako 5% bieliacich prostriedkov na báze chlóru, menej ako 5% mydla, menej ako 5% amfotérnych tenzidov Obsahuje natriumhypohlorid, hydroxid sodný a amine,C12-18-alkyldimetyl-N-oxid
Ďalšie produkty v kategórii Mr. muscle