Logo Logo
HG odstraňovač plesní 500 ml
HG odstraňovač plesní 500 ml
Krátky popis Zľavnený produkt HG odstraňovač plesní 500 ml u nás nájdete takmer zadarmo za 7,99 €
Obvyklá cena
  • 7,99
EAN 8711577002411
Hodnotenie
HG odstraňovač plesní bezprostredne odstraňuje pleseň, riasy a zelené usadeniny na vlhkých miestach, a to nielen v domácnosti, ale aj vonku Je určený na čistenie obkladačiek (aj na mramor) a škár v kúpeľni, sprche, toalete, kuchyni, pivnici, suteréne, saune, plavárni, garáži a šope Čistí aj fasády, balkóny, kvetináče, záhradné figúrky atď HG odstraňovač plesní vybieli sivé a čierne plesnivé miesta a zelené usadeniny rias Použitie : Pred použitím odstráňte poistku Produkt má bieliaci účinok V prípade, že si nie ste istý otestujte prostriedok najprv na nebadateľnom mieste Pre použitím pleseň ani riasy neodstraňujte Stlačte násadku na tryske a otočte o jednu štvrtinu Nastriekajte a plochu zo vzdialenosti 3-5cm Pri nepoddajnej špine nastriekajte na plochu opäť po 30cm a nechajte produkt 30 minút pôsobiť Nastriekanú plochu očistite vodou a špongiou Elastické škáry (napr silikónový tmel) očistite po 30 minútach a nastriekajte opäť Po použití otočte trysku späť o jednu štvrtinu (čím ju zablokujete) Pri čistení veľkých plôch so zelenými usadeninami odporúčame HG odstraňovač rias a zelených usadenín 2-3m2 plochy steny, 6-8 m2 plochy obkladačiek na 500ml Zloženie : ?5% aniónové tenzidy, bielidlo na báze chlóru Upozornenie : Uchovávajte mimo dosah detí Počas používania odporúčame miestnosť dobre vetrať a používať gumené alebo plastické rukavice Zabráňte nastriekaniu na oblečenie, vysoko lesklú farbu a okenné lamely Pri kontakte s pokožkou okamžite vypláchnite vodou Zabráňte kontaktu s kovmi, ako napr ozdobné lišty, hliník a ušľachtilá oceľ Nepoužívajte na farbené povrchy a drevo Odporúčame Vám nepoužívať tento produkt na strop so striekanou omietkou Po použití môže výnimočne vzniknúť na svetlých elastických škárach (napr na silikónovom tmeli) zostatkové sivé zafarbenie Túto sivú farbu môžete odstrániť pomocou prostriedku Hypo (natriumthiosulfat), ktorý môžete dostať v zákazníckom servise Fľaša nesmie byť opätovne používaná Skladujte a prevážajte v priamej polohe a v chladnom a tmavom priestore Väčší zvyšok prostriedku v originálnom balení doručte do skládky s nebezpečným odpadom Fľašu vyhadzujte do komunálneho odpadu len úplne vyprázdnenú a vypláchnutú H315 – Spôsobuje podráždenie kože H319 – Spôsobuje vážne podráždenie očí H400 – Vysoko toxický pre vodné organizmy EUH206 – Varovanie ! Nepoužívať s inými produktmi,  ktoré môžu uvoľňovať nebezpečné plyny (chlór) P101- Ak je potrebná lekárska pomoc, uchovajte si obal alebo etiketu symbolov P102 – Uchovávajte  mimo dosahu detí P264 – Po použití si dôkladne umyte ruky P273 – Zabráňte uvoľneniu do ŽP P305+P351+P338 PRI KONTAKTE S OČAMI: dôkladne vypláchnite oči niekoľko minút vodou Eventuálne odstráňte podľa možnosti kontaktné šošovky Vyplachujte ďalej P337+P313 – Ak podráždenie pretrváva – vyhľadajte lekársku pomoc/privolajte lekársku pomoc Obsahuje chlornan sodný – 49g/l Spotrebujte do : viď obal
Ďalšie produkty v kategórii Hg