Logo Logo
HG čistič pomníkov 500 ml
HG čistič pomníkov 500 ml
Krátky popis Diskontný produkt HG čistič pomníkov 500 ml u nás nájdete po zľave za 7,59 €
Obvyklá cena
  • 7,59
EAN 8711577006358
Hodnotenie
HG čistič na pomníky dôkladne a bez problémov odstraňuje špinu, vtáčí trus a iné silné znečistenia na pomníkoch z mramoru alebo prírodného kameňa, omietku a múry Použitie : Pred použitím odstráňte poistku Stlačte trysku na prednej strane a otočte o jednu štvrtinu HG čistič pomníkov nastriekajte zo vzdialenosti cca 5cm na znečistené miesta Pri plochách, ktoré sú pokryté nepoddajnou špinou, opakujte použitie opäť po 20-30 minútach Prípadné zostatkové zvyšky nechajte uschnúť a odstráňte handrou alebo metličkou Po ukončení čistenia musia byť všetky plochy opláchnuté veľkým množstvom vody Po použití otočte trysku späť o jednu štvrtinu (čím ju zablokujete) Upozornenie : Uchovávajte mimo dosah detí Skladujte a prevážajte v priamej polohe a v chladnom a tmavom priestore Podľa možností nestriekajte na rastliny a textílie Lesklé kovy okamžite opláchnite Biologicky rozložiteľný podľa vyhlášky 648/2004/EG Fľašu vyhadzujte do komunálneho odpadu len úplne vyprázdnenú a vypláchnutú H315 – Spôsobuje podráždenie kože H319 – Spôsobuje vážne podráždenie očí H400 – Vysoko toxický pre vodné organizmy EUH206 – Varovanie ! Nepoužívať s inými produktmi,  ktoré môžu uvoľňovať nebezpečné plyny (chlór) P101- Ak je potrebná lekárska pomoc, uchovajte si obal alebo etiketu symbolov P102 – Uchovávajte  mimo dosahu detí P280 – Noste ochranné rukavice P305+P351+P338 PRI KONTAKTE S OČAMI: dôkladne vypláchnite oči niekoľko minút vodou Eventuálne odstráňte podľa možnosti kontaktné šošovky Vyplachujte ďalej P501 – Obsah a nádobu zlikvidujte v súlade s lokálnymi, regionálnymi,  národnými a medzinárodnými zákonmi
Ďalšie produkty v kategórii Hg