Poradňa

Každý z nás dnes perie, umýva si ruky, kúpe sa, stará sa o čistotu v domácnosti - umýva riady, čistí podlahy alebo okná. K tomu všetkému používa väčšinou chemické prostriedky, ktoré potom končia v čističkách odpadových vôd (v tom lepšom prípade) - ináč skončia v riekach a moriach. To znamená ničia životné prostredie, v ktorom žijeme my a vyrastajú naše deti.

Ponúkame Vám niekoľko alternatív. Všetky sú založené na prírodných látkach, sú ľahko odbúrateľné v prírode a životné prostredie takmer nezaťažujú. Ich používanie rovnako veľkou mierou prispieva k zlepšeniu nášho zdravia, lebo neobsahujú agresívne chemické látky.

Naše povrchové vody sú neustále znečisťované rôznymi látkami. Z polí plných priemyselných hnojív a z priemyselných a domácich práčiek sa do našich riek a morí dostávajú dusičnany a fosforečnany. Tie následne spôsobujú tzv. eutrofizáciu vôd, tj. nadmerný rozvoj rias a siníc. Vďaka dusíku a fosforu sa sinice premnožia a potom začnú veľkou mierou odumierať. Pri tomto procese spotrebovávajú veľké množstvo kyslíka, čím znemožnia život ďalším organizmom. Toto znečistenie dnes každý pozná podľa zeleného zákalu a pachu vody.

Naše pracie prášky by síce mali byť už podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia bezfosfátové, ale takúto nálepku dnes získajú aj prášky, ktoré obsahujú aj malé množstvo fosfátu. Bohužiaľ. Bezfosfátové pracie prášky, ktoré sú v obchodoch bežne k dostaniu, v sebe skrývajú ďaľšie veľké zlo: fosfáty boli nahradené zeolitmi. Tie síce neničia bezprostredne naše rieky, ale nakoľko ich naše čističky nedokážu odbúrať, naväzujú na seba ťažké kovy a putujú do našich morí a oceánov, kde sa tieto ťažké kovy znova uvoľňujú.

Asi 50% fosforu v mestských splaškoch majú na svedomí práve pracie prášky. Priemerná účinnosť čističiek je asi 35%, pričom účinnosť závisí i na vstupnej koncentrácii. Používanie bezfosfátových prostriedkov má teda dvojitý zmysel: nielen že sa do kanálov dostane menej fosforu, ale čističky účinnejšie zachytia aj ten zostávajúci.

Skúsme preto myslieť ekologicky a ekonomicky! Ekologicky preto, aby sme uľavili našej planéte Zem a ekonomicky preto, aby sme vďaka veľmi úspornému dávkovaniu chránili i naše financie. Ekologicky šetrné pracie a čistiace prostriedky sa môžu zdať na prvý pohľad drahšie, ale vďaka ich úspornosti v dávkovaní a vysokej účinnosti sú veľmi šetrné i k Vašim peňaženkám.